08 / ژوئن / 2017
چگونه ب م م بگیریم

چگونه ب م م بگیریم ؟ + فیلم روش محاسبه ی ب م م | ریاضی هشتم

همونطور که از عنوان صفحه مشخصه، در این مقاله ویدیویی قراره با نحوه گرفتن ب م م آشنا بشیم 😉 قبل از اینکه درمورد روش ب […]
کتابی که
بـاید بخوانـد...
هر «دانش آمـوز» و «والـدینی»