28 / جولای / 2016
شغل های رشته تجربی

شغل های رشته تجربی | شغل های جدید رشته تجربی

یکی دیگه از کارهای مهمی که دانش آموزان نهم برای انتخاب رشته دبیرستان باید بهش اهمیت بدن اینه که با شغل های مرتبط با رشته ای […]
21 / جولای / 2016
Experiment

رشته تجربی در دبیرستان چگونه است؟ (درس ها، شغل ها و…)

با توجه به اینکه رشته تجربی در دبیرستان بیشتر از سال های قبل مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته و این رو میشه از آمار شرکت […]
کتابی که
بـاید بخوانـد...
هر «دانش آمـوز» و «والـدینی»